Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Tunnelkonstruktion

Allt eftersom tunnlar går djupare blir kraven högre. Tsurumi erbjuder en enorm uppsättning robusta och kraftfulla pumpar som passar till t.o.m. de mest krävande tunnelbyggnadsprojekten.

Mångsidiga

Styrkan och kraften hos Tsurumis pumpar innebär att de kan transportera ett flertal ämnen, däribland förorenat vatten, slam, lera, bentonit, cement, frätande vätskor, etc. – nästan vad som helst.

Säkra och pålitliga

Tunnelbyggnad har en av branschens intensivaste fokus på säkerhet. De pumpar som hjälper till att hålla platsen säker får inte svika. Tsurumis långa historik har bidragit till att ta fram produkter med ojämförlig pålitlighet. Denna styrka kommer tack vare ett antal speciella egenskaper – klicka här för att få veta mer.

Lätt underhåll

Tsurumis pumpar är byggda för att hålla. De är konstruerade för lätt underhåll och snabb reparation. Deras enkla och ändå robusta konstruktion innebär att de kan tas isär med hjälp av vanliga verktyg (en skruvmejsel eller skiftnyckel) och teknikerna behöver bara grundläggande utbildning för att klara underhållet.

Effekt

Pumparna kan vara upp till 177 m höga, och ha kapaciteter på upp till 12.500 l/min, och med motorstorlekar från 0,4 kW till 110 kW.

Rester

Att ta bort kvarvarande vatten är av stor vikt för att upprätthålla en säker miljö vid tunnelbyggnation. Tsurumis avvattningspumpar kan tömma stora områden från vatten, och sänka nivåerna till så lite som 1 mm. Företagets LSC-serie har faktiskt tillgivet fått heta 'pölsugarna' ('The Puddle Suckers') för deras ojämförliga förmåga. Slitstark kabel

En sprucken pumpkabel är den vanligaste orsaken till pumpfallering. Tsurumi erbjuder en slitstark pumpkabel till sina pumpar, som kan motstå hög mekanisk påfrestning och som har en töjningsstyrka på 15 N/mm2.

Tryck

Tsurumis namn är synonymt med styrka. Deras uthållighetspumpar kan motstå det mycket höga tryck som finns hos djupt vatten.

Produktgrupper

topp