Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Stenbrott och gruvdrift

Användningen av tunga maskiner i gruvdrifts- och stenbrottsbranschen kräver lika tung pumputrustning. Tsurumis robusta pumpar är konstruerade för krävande arbete på de mest krävande platser.

Mångsidiga

Styrkan och kraften hos Tsurumis pumpar innebär att de kan transportera ett flertal ämnen, däribland förorenat vatten, slam, lera, bentonit, cement, frätande vätskor, etc. – nästan vad som helst.

Pålitliga

Tsurumi har en lång historia av ojämförlig pålitlighet. Vissa av deras pumpar kan t.o.m. ses arbeta idag efter mer än 20 års aktiv tjänst. Denna hållbarhet kommer tack vare ett antal unika egenskaper – klicka här för att få veta mer.

Kraftfulla

Med motorstorlekar från 0,4kW upp till 110kW klarar våra entreprenadpumpar en lyfthöjd upp till 177m, eller en kapacitet på 12.500L/min.

Rester

Att ta bort kvarvarande vatten är av stor vikt för att upprätthålla en säker arbetsmiljö. Tsurumis avvattningspumpar kan tömma stora områden från vatten, och sänka nivåerna till så lite som 1 mm. Företagets LSC-serie har faktiskt tillgivet fått heta 'pölsugarna' ('The Puddle Suckers') för deras ojämförliga förmåga.

Tryck

Tsurumis namn är synonymt med styrka. Deras uthållighetspumpar kan motstå det mycket höga tryck som finns hos djupt vatten.

Slitstark kabel

En sprucken pumpkabel är den vanligaste orsaken till pumpfallering inom branscherna gruvdrift och stenbrott. Tsurumi erbjuder en slitstark pumpkabel till sina pumpar, som kan motstå hög mekanisk påfrestning och som har en töjningsstyrka på 15 N/mm2.

Produktgrupper

topp