Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Produkter för Vatten & Avlopp

Tsurumis stora erfarenhet och långvariga designkoncept av produkter för vattenöverföring, har utökat produktsortimentet för behandling av avloppsvatten.


Dessa speciella och unika Tsurumi produkter kan användas vid olika steg, i både fysisk och biologisk rening av avloppsvatten samt vid många andra tillämpningsområden.


Tsurumi är en samlad kontaktpunkt för alla dina behov inom industriella och kommunala reningsverk.


Rensgaller

Tsurumis rensgaller (Screen) används för att avlägsna skräp och partiklar i det första steget i vattenrenings processen. Tsurumis rensgaller är en hållbar och effektiv lösning för inledande rening av avloppsvatten. Finns att tillgå med olika spaltavstånd .


Omrörarpumpar

Tsurumis KRS-serie omrörarpumpar har visat sig vara en robust & pålitlig lösning när det gäller att ta bort sediment från sandfällor. Eftersom de ursprungligen utformades för krävande arbetsuppgifter i byggsektorn, kan KRS-pumparna hantera höga halter av sand och slam på ett effektivt sätt.


Avskummare - Skimmer

Tsurumis nedsänkbara avskummare/skimmer FSP har en strålinjektor (sugmekanism) för effektiv uppsamling av ytslam. Flytande föroreningar kan lätt tas bort.


Membranluftare

Tsurumis TLD-serie membranluftare är utformade för luftning av avloppsvatten i det biologiska vattenreningssteget. Dessa luftare är även lämpliga för luftning av klart vatten i vattenbruk, fiskodlingar eller akvarier. De fungerar med enfasväxelström och kan därför användas i miljöer försedda med vanlig hushållsel.


Luftare

Tsurumis luftare installeras snabbt och billigt. De syresätter och blandar avloppsvattnet. De kan installeras i alla bassänger och kräver ingen kompressor. Tsurumis luftare har en unik lufttätning som säkerställer att den dubbla mekaniska tätningen aldrig kommer i kontakt med vätskan under drift. Detta och många andra innovationer gör Tsurumis produkter driftsäkra & tillförlitliga.


Dekanter

Tsurumis dekanteringspumpar är en kostnadseffektiv lösning som kan förlänga livslängden för små reningsverk. Pumparna avlägsnar flytande vatten och lämnar kvar flytande ytslam och dämpat avloppsvatten, vilket minskar den totala volymen av lagrat avfall och förlänger livslängden på anläggningen.

Produktgrupper

topp