Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Luftning

Tsurumis dränkbara luftare med autosug ger effektiv kommunal och industriella rening och behandling av avloppsvatten. Tsurumi var en av de första att se till att deras luftare blev testade i linje med den europeiska standarden EN12255-15.

Effekt

Tsurumis luftare ger ett kraftfullt flöde av luft och vatten som når alla delar av en tank, och ser till att inget sediment bildas. Motorstorlekarna omfattar 0,75 kW till 40 kW, och hela intervallet klarar av att skapa effektiva luftningsbubblor med ett förhöjt syreinnehåll.

Lite underhåll

Luftarna tillhandahåller felfri, kontinuerlig drift och kräver nästan inget underhåll. Tsurumis konstruktion är överlägsen membranporer som förekommer i membran-luftare, och som ofta blir igentäppta eller blockerade. Detta gör att dyra reparationer och långvariga avbrott undviks. Luftarna är också opåverkade av frost. Pålitliga

Tsurumis luftare har en unik lufttätningsprincip som garanterar att den dubbla mekaniska tätningen aldrig kommer i kontakt med vätskan under drift. Detta, tillsammans med flera andra innovationer, förbättrar produktens övergripande pålitlighet. För att få veta vad mer som förbättrar luftarens kvalitet, klicka här. Lätt att installera

Luftarna är snabba och billiga att installera. De kan installeras i vilken behållare som helst, och behöver ingen kompressor.

Produktgrupper

topp