Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Boskapsskötsel och fiskuppfödning

Tsurumi har tillhandahållit bevattningssystem och luftningssystem till farmer under många år. Deras produkter ger din affärsverksamhet utrustning den kan lita på.

Mångsidiga

Tsurumis produktsortiment består av 700 pumpmodeller, med effekter på upp till 110 kW. De kan leverera produkter som passar nästan varje pumpningsbehov. Och med 90 år i branschen har deras pumpar transporterat nästan allt, från slam och lera till cement och frätande vätskor.

Luftning

Tsurumis luftare ger ett kraftfullt flöde av luft och vatten som når alla delar av en tank. Motorstorlekarna omfattar 0,75 kW till 40 kW, och hela intervallet klarar av att skapa effektiva luftningsbubblor med ett förhöjt syreinnehåll.

Pålitliga

Efter 90 års pump-innovationer har Tsurumi utvecklat speciella tekniker som gör att deras pumpar är bland de pålitligaste i världen – klicka här för att få veta mer.

Lätt underhåll

Tsurumis pumpar är byggda för att hålla. De är konstruerade för lätt underhåll och snabb reparation. Deras enkla och ändå robusta konstruktion innebär att de kan tas isär med hjälp av vanliga verktyg (en skruvmejsel eller skiftnyckel) och teknikerna behöver bara grundläggande utbildning för att klara underhållet.

Produktgrupper

topp