Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Pumpar för avfallsvatten

Tsurumi konstruerar ett fullständigt sortiment avfallsvattenspumpar som ger transport, luftning och dekantering. Produkterna är konstruerade att passa avloppsreningsanläggningar av godtycklig storlek. Tsurumis utrustning innehåller 90 års innovation för att ge effektiv, långvarig drift som uppfyller dina behov.

Mångsidiga

Styrkan och kraften hos Tsurumis pumpar innebär att de kan transportera ett flertal ämnen, däribland sörja, slam, förorenat vatten och avfallsvatten.

Slitstarka

Tsurumi har ett anseende angående slitstark pumputrustning som klarar tidens test. Vissa av deras pumpar kan t.o.m. ses arbeta idag efter mer än 20 års aktiv tjänst. Viktigast för denna ojämförliga pålitlighet är några speciella innovationer - klicka här för att få veta mer.

Lätt underhåll

Tsurumis pumpar är byggda för att hålla. De är konstruerade för lätt underhåll och snabb reparation. Deras enkla och ändå robusta konstruktion innebär att de kan tas isär med hjälp av vanliga verktyg (en skruvmejsel eller skiftnyckel) och teknikerna behöver bara grundläggande utbildning för att klara underhållet.

Dekanterare

Tsurumis dekanterande pumpar är en kostnadseffektiv lösning som kan förlänga livslängden för små avloppsreningsanläggningar. Pumparna avlägsnar ytvatten och lämnar flytande skum och avfall under ytan, vilket minskar den totala volymen av lagrat avfall och förlänger anläggningens livslängd.

Produktgrupper

topp