Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Schorn Gravel Works, Cologne, Germany

The project:


Evacuation of the sedimentation tank of the open cast mine in the gravel works


Executing companies:

Kieswerk Schorn

Holschbach Pumpen- u. Anlagen GmbH, Köln


The problem:


The need to pump out abrasive media from the sedimentation tank of the open cast mine and extract mud.


Our solution:


Portable single phase submersible LB-480 and HS2.75S pumps for mobile deployment at different places in the works. Installation of a four-pole KRS2-150 agitator pump with a motor rating of 9 kW.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.