Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Mink Farm, Netherlands

The project:


Pumping out faeces from a mink farm


Executing companies:

Distrimex Pumpen b.v., Netherlands

Van Mierlo Pompentechniek b.v., Netherlands


The problem:


The faeces of the animals are gathered in a slurry tank. This tank is emptied from time to time.


Our solution:


A wastewater pump of the type 100B43.7 equipped with a canal impeller, duck foot bend and guide rails was installed in the slurry tank of the mink farm.


The B series proved very effective in cattle breeding and is used quite often for keeping pigs and piglets.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.