Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Remediation, wastewater sewer, Cologne

The Project:


Remediation of a wastewater sewer, stormwater treatment SKO 405 Cologne


Executing company

F.C. Trapp Tief- und Straßenbau Köln GmbH


The Problem:


Pumping of the wastewater arising during the 8month construction period including complete construction and laying out of a DN 250 pressure line with a length of 1200 m including overpasses and transverse sections.


Our Solution:


Three wastewater pumps of type 100C411 with non-clog impeller with cutter were used. The special impeller comminutes solid matter that arises so that blockages cannot occur. Operational reliability held the highest priority here.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.