Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Waste water channel, Belgrade, Serbia

The Project:


Construction of a waste-water channel in Belgrade with 1500mm diameter


Executing companies:

Ferbild d.o.o., Belgrade

Vedir-Impex d.o.o.


The problem:


Laying of pipes with 1500mm diameter at a depth of 8m. Proximity to the Danube means that groundwater occurs at only 3m depth. Accordingly, the construction site was 5m below the groundwater level along its entire length. Since the ground contains a high proportion of grit, difficulties were encountered in lowering the groundwater.


The solution:


12 wells sunk to depths of up to 25m were drilled parallel to the new canal. At this depth the ground consists of shingle and groundwater could be pumped with ease. 15 Tsurumi pumps were used, of types KTZ611,KTZ35.5, KTZ22.2, KTVE35.5 and LH615.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.