Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Truck wash, Luxemburg

The project:


Operation of a truck wash facility.


Executing companies:

Feidt Carrieres s.a., Luxembourg

Comat s.a. (Tsurumi partner)


The problem:


High volumes of up to 100 trucks per day require a high-performance and dependable pump for the operation of the facility.


The solution:


Dewatering of the facility with a KTZ411. Thanks to their quality characteristics, Tsurumi contractors' pumps can be implemented and operated in nearly all environments involving continuous use with high concentrations of sediment. High-quality ball bearings, internal silicon carbide mechanical seals in oil bath with additional shaft protection guarantee dependability.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.