Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Road tunnel Prague, Czech Republic

The Project:


Construction of a road tunnel for the Prague bypass, Czech Republic


Executing company:

Hochtief Construction AG


The problem:


Water removal via sump drainage during downward-moving tunnel mining.


The solution:


Multiple pumps from the KTZ series: 11 x KTZ611 and 6 x KTZ67.5. The special characteristics of Tsurumi pumps, such as an internal mechanical seal, upstream protection sleeve with gasket and an oil lifter allow them to be used in 24-hour on-snore- mode.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.