Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Road tunnel B236n, Dortmund-Berghofen

The Project:


Construction of the road tunnel B236n in Dortmund-Berghofen

Executing company: Bilfinger Berger AG


The Problem:


Open dewatering during the underground tunnel heading and also cut-and-cover work with the aid of submersible pumps.


Our Solution:


Pumps of types KTZ32.2, KTZ45.5 and KTV22.2 were used. Continuous snore mode and the possibility of dry running are possible with Tsurumi pumps and secure driving at this construction site.Dumper in the tunnel
I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.