Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Reykjavik Opera, Island

The Project:


Construction of new opera house in Reykjavik, Iceland


Executing company:

Company IAV


The problem:


The new opera house is situated directly on the seashore. During works on the foundations and underground garage it was necessary to pump out large volumes of groundwater.


The solution:


Multiple KRS822, each with 22kW power were installed. The KRS822 type can pump large volumes of water at relatively low pressure.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.