Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Pipe heading St. Petersburg, Russia

The Project:


Long-distance pipe heading, protective leg for oil pipeline, St. Petersburg, Russia

Executing Company:

Herrenknecht AG, Schwanau, Germany


The Problem:


For the operation of a mix shield a bentonite suspension is mixed in a container. A pump circulates the mixture via a pipe circuit. Bentonite is added via a venturi nozzle on the pipe. Very heavy wear due to bentonite.


Our Solution:


1x KTZ45.5 for 24h continuous operation. This pump has been running since July 2001 without breakdowns and without any visible wear.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.