Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

On-site training, Vianden, Luxemburg

The Project:


Extension of the pumped storage power station at Vianden by an 11th machine, Lot 1 – Structural installations, Luxemburg


Companies involved:

Ed. Züblin AG, IU Directorate – Tunnel Construction, Stuttgart

Strabag AG, IQ Directorate, Vienna

Jäger Bau GmbH, Schruns


The largest pumpe storage power station in Europe in the township of Vianden in Luxemburg, with a peak capacity at the present time of 1,100 MW, is being extended by a further turbine with a capacity of 200 MW.

The construction work includes the carcasse work for the cavern, as well as the access galleries, shafts, and intake and outlet structures.


The Problem:


Tunnel construction in particular is where pumps are in most cases required to work under especially difficult conditions. This is why the sites have their own workshops, where machinery and equipment can be repaired and maintained. In this situation, simple maintenance of the pumps is an important consideration in ensuring long and trouble-free operation.


The Solution:


Training the workshop personnel, with the aim of enabling them to carry out the maintenance and repair of Tsurumi pumps themselves.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.