Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

MUCEM, Marseille, France

The Project:


New construction of the MUCEM (Museum of European and Mediterranean Civilizations) in Marseille, France, on an area of 26,000 m3.


Company involved:

Messrs. Dumez Mediterranée (VINCI Group)

Construction Manager: Mr. Francis Berny


The Problem:


The site is located in the immediate vicinity of the Mediterranean coast and the Old Harbour of Marseille. In the first construction phase, a square pit was excavated, with an edge length of 72 m. From a depth of 6 m seawater began to infiltrate, and flooded the excavation.


The Solution:


In the first phase, dirty water pumps were used, of the types KTZ31.5, KTZ21.5 and KRS2-80. Settling basins were then installed, each with a pump of the type KTZ33.7, with plastic piping and switchboxes.


The KTZ pumps will be running until the site has been completed, and the settling basin allows for the continuous purification of the dirty water.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.