Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Katzenberg Tunnel, Germany

The project:


Treatment and desludging of the process water from the tunnel advance.


Executing company:

Ed. Züblin Umwelttechnik GmbH


The problem:


The fluctuating accumulation of the sludge water from the Katzenberg Tunnel advance is collected in intermediate tanks. The accumulating process water should be pumped into the water treatment plant using submersible pumps.


The solution:


Tsurumi series KTZ contractors' pumps were chosen due to their reliability. Continuous, non-stop operation with high concentrations of sediment is possible with Tsurumi contractors' pumps, securing the operation of the water treatment plant.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.