Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Intermediate access gallery, Stelzen, Germany

The project:


Construction of the Stelzen intermediate access gallery during the building of the Blessberg railway tunnel.


Executing company:

Alfred Kunz Untertagebau GmbH


The problem:


Tunnel drainage under difficult conditions: long adits with a minimum of available space.


The solution:


Type KTZ35.5 pumps were installed in the pipeline as booster pumps. This special solution can be easily implemented with any of our standard contractors' pumps.

Thanks to the simple construction and the inhouse developed oil lifter, Tsurumi contractors' pumps can run dry absolutely trouble-free. The minimal cooling due to the flowing medium is sufficient.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.