Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Inland waterway canal Hohenems, Austria

The Project:


Construction of the inland waterway canal as well as the installation of concrete girders for securing purposes in Hohenems, Austria


Executing company:

Hilti & Jehle, Feldkirch, Austria


The Problem:


Pumping off dirty water with high levels of sludge (turf, humus, sand).


Our Solution:


Use of two Tsurumi KRS2-100s with agitator in baskets with 30 mm perforations. The stirrer mounted on the shaft swirls up the medium and ensures that slick, sand and sludge can be conveyed away without any problem. In this way the pump basket remains unclogged and the pump line does not get blocked. In this way the work of one man for maintaining the pumps and pressure line was saved. Previously the pumps had to be frequently opened and the silted-up pipes dried and cleaned.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.