Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Gotthard Basistunnel, Switzerland

The project:


Railway Tunnel Alptransit Gotthard,

Sedrun Section


Executing companies:

ARGE Transco Sedrun

Batigroup AG Tunnelbau,

Frutiger AG

Impresa Pizzarotti & C.S.p.


The "Sedrun Section" of the Gotthard Basistunnel encompasses two tunnels that are each 6,2 kilometres long and supplied through a 800m deep mine shaft. Two tunnels are at the base of the shaft and each breaks through to the north and south in the conventional manner.

The project tunnels through the unstable rock of the Tavetscher Zwischenmassiv with an up to 2.000m overlay. One of the two multifunctional sections of the 57 km long Gotthardbasis Tunnel is also being built in the Sedrun section.


The problem:


Pumping off the abrasive water that collects during the tunnelling excavations.


Our solution:


Use of the current 80+ Tsurumi wastewater submersible pumps for complete drainage. Pump series used: KTZ, KRS, KTV, LH, KRS with agitator.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.