Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Gotthard basetunnel, Sedrun

The project:


Railway tunnel Alptransit Gotthard, building lot 360

Executing companies:

Consortium Transco-Sedrun

Batigroup AG Tunnelbau

Frutiger AG

Impresa Pizzarotti & C.S.p.A.


The problem:


Pumping off the water arising during mined tunnel heading. The extraordinary challenge of the 'Sedrun section' with two parallel tunnels each 6.2km long is the penetration of zones of extreme geological difficulties and the supply to the building site through a mine shaft 800m deep.


At the foot of these shafts two parallel tunnels are driven using conventional methods to the north and to the south.

The tunnels are driven through rock of the Tavetscher Massif having little stability with 2000m capping, making the work extremely difficult. In addition, one of the two multi-function stations of the 57km long Gotthatd basetunnel will be constructed within the Sedrun section.


Our solution:


Application of so far 15 Tsurumi submersible waste water pumps for draining.

Pump series used: KTZ, KRS, KTV, LH


View into the shaft
I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.