Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Dülmen micro-tunneling, Germany

The Project:


Dülmen canal construction - micro tunneling, Germany


Executing company:

Fa. Jordan Tiefbau GmbH & Co. KG

Kierdorfer Str. 65

D-50169 Kerpen


The Problem:


The soil loosened at the fron when heading is returned to the pressing pit and must be removed here and disposed.


Our Solution:


The viscous concentrated soil could be sucked off ba a KTZ pump with "suction hat" (reversed inlet strainer).

The specific advantage was the operation of the pump which could be used also during pressing. Transporting off was simple as it was possible to pump the drilling material directly into the containers provided.

No tank truck was necessary.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.