Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Construction of a new culvert, Kleuterbach, Germany

The Project:


Replacement construction of the Kleuterbach culvert


Executing companies:

Johann Bunte GmbH&Co. KG

Bad Bentheim branch


The problem:


At km 42.431 N the Dortmund-Ems Canal passes over the upper Kleuterbach culvert. The planned channel widening of the Lüdinghausen–Senden section requires that the existing culvert be replaced. This will be built using the immersed-tube-method throughout its length. Submersible pumps will be necessary for floatingthe steel pipe culverts into place and sinking them.


The solution:


Pumps of types KTZ47.5 and KRS2-69 were used to control the flooding of the steel pipes and to sink them accurately.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.