Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Consortium Kleine Emscher, Duisburg

The project:


Micro-tunnel pipe heading DN3200/80m

DN 2400/600m and DN1400/120m

Executing companies:

Echterhoff GmbH & Co. KG

F.C. Trapp Tief- u. Straßenbau GmbH


The problem:


Pumping off or drainage of the arising ground water containing sand during pipe heading by open dewatering.


Our solution:


The arising ground water is pumped off with a KRS-69 pump, including all the sand contained. A 24-h on snore mode operation must be ensured.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.