Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Cologne/Bonn airport connection, Germany

The Project:


Connection of the newly built road for Cologne/Bonn airport

Executing Company

Heitkamp GmbH, Wayss&Freytag AG,

Trapp GmbH


The Problem:


Maintainance of water level in a rainwater storage basin at the building site.


Our Solution:


Installation of 2 submersible pumps KTVE21.5 and KTVE22.2. The advantage here is in the integrated level control unit via electrodes. A separate floater cable does not have to be laid. The space required is determined by the diameter of the pump. In contrast to floaters, electrodes do not have to be readjusted. The level can be varied without any difficulty by mounting a screw.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.