Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

City railway tunnel, Bochum

The project:


City railway tunnel building lot 306

Executing companies:

Beton- und Monierbau Ges.mb.H

Heitkamp Rail GmbH


The problem:


Pumping off the water arising during mined underground heading.


Our solution:


Use of submersible waste water pump Type KTZ32.2.


Terraced finish of the roof section.
I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.