Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Bramschstraße tunnel - Dresden, Germany

The Project:


North-tangent Dresden-Gorbitz, Bramschstraße tunnel, Germany

Executing Company:

MAX BÖGL Group of companies

Postfach 1120

D-92310 Neumarkt

info@max-boegl.de

www.max-boegl.de


The Problem:


The tunnel lies in the ground water over its whole length. No free water table exists near the tunnel, the flow-in quantities depend on the distribution of the local flow quantities from top and vertical joints which extend as far as the main ground water course.


Our Solution:


KTZ35.5 is used in 24-hour pumping on snore mode. Because cement sludge and abrasive media are pumped here it is necessary to apply a highly wear resistant pump.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.