Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Augustaburg tunnel, Erfurt

The Project:


Construction of a railway tunnel with a length of 1480 m.


Executing companies:

ARGE Tunnel Augustaburg, Erfurt

Hochtief Construction AG, Frankfurt

Alpine Bau Deutschland GmbH


The Problem:


Drainage during the underground tunnel heading.


Our Solution:


A Use of type KTZ32.2 submersible pumps operated in 24-hour snore mode for drainage purposes during the tunnel heading. Thanks to their special properties including their internal rotating mechanical seal and upstream shaft protection sleeve with seal, the Tsurumi pumps can be operated in 24-hour snore mode.


The advantages of this design are:

  • Extended service lives
  • Lower costs for spare parts
  • Lower labour costs
I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.