Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

ARGE tunnel Grouft, Luxemburg

The project:


ARGE Tunnel Grouft, Lorenzweiler, Luxemburg


Executing companies:

Wayss & Freytag Ingenieurbau AG,

Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG

Societe de Travaux Galere s.a.

Tralux s.a.r.

Felix Giorgetti s.a.r.


An approximately three km long tunnel is being built north of the city of Luxemburg. It is part of the new section of the "Route du Nord" and consists of two tunnels from which one three-lane and one two-lane tunnel have a gradient of almost 4,5%. The tunnelling work is being performed using conventional construction methods and explosives. The tunnel connects the Heeschdrëfferbierg plateau in the south and the Alzettetal near Lorentzweiler in the north. This will create a section connecting to the important north-south track in Luxemburg.


The problem:


Open drainage during tunnelling and construction in the open with the help of submersible pumps.


Our solution:


Producing a drainage concept. Types used:

KTZ22.2, KTZ32.2, KTZ45.5, KTZ47.5, LH25.5W

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.