Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

ADA, Baku, Azerbaijan

The project:

Geowell Erdwärme in Marl builds geothermal systems throughout Germany and abroad. The ADA project (Azerbaijan Diplomatic Academy) in Baku represented a particular challenge.


Executing company:

Geowell Erdwärme GmbH&Co KG, Marl, Germany


Tsurumi consultants:

Mr. Stefan Himmelsbach (Product Manager Construction Pumps)


The problem:

Over a period of three months, a total of 290 holes were drilled 130m deep, with four drills in use. The geothermal installation has a cooling power of 1.5 megawatts and heating power of 1.0 megawatts, generated using two large heat pumps. The Diplomatic Academy of Baku is air conditioned primarily by geothermal energy. The pumps used also handled water storage during the drilling, with groundwater carrying the hole cuttings. Operation at temperatures ranging from –10°C in winter up to +50°C in summer.


The solution:

Use of Tsurumi model HS2.75S, KTVE22.2 and KTV2-22 pumps. These pumps have shown that they can be used for any media and even at extreme temperatures. Both the pump mechanisms as well as the housing are extremely robust; there were no failures despite the abrasive medium and the extreme temperatures. Even radical de-icing with gas burners had no negative effects on their function.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.