Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Richmann-Muller, Belgium

The project:


Replacement of a defective wastewater pump station in a residential house.


Executing company:

Marine Motors & Pumps NV (Tsurumi partner)


The problem:


Pumping out wastewater from a collector shaft of the building. The shaft covers have a max. diameter of just 347mm.


The solution:


Installation of two type 80U2.75 sewage pumps with an open type impeller.

A stationary installation with guide pipes was chosen.

The regulation of the pumps is carried out with a low-maintenance and low-wear pneumatic level control system.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.