Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Lindner-Werke, Dettelbach, Germany

The Project:


Industrial manufacture of gypsum fibreboard panels


Companies involved:

Lindner GFT GmbH

Grebner Reinigungssysteme (Cleaning Systems)


The Problem:


Pumping of residual water containing gypsum from the production process, with a solids content of 15-20%. The pumps are required to operate in "on-snore-mode", with fluctuating delivery volumes.


The Solution:


Use of one pump each of the types KTV2-50 and KTV2-80 with stirring systems (weight 24kg and 37kg in each case). These types are easy to clean and, with the aid of the stirring systems, can pump water containing solids without any problems. First maintenance was carried out after 16 months, and the oil was absolutely perfect. The only replacements made were the shaft protection sleeve, the shaft sealing ring and the rubber parts of the pump housing.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.