Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Kumm Fertigbeton

The Project:


Recycling basin of a ready-mix concrete plant

Executing company:

Kumm Fertigbeton GmbH


The Problem:


The concrete mixing trucks are cleaned with water which is collected in the recycling basin where cement sludge settles. Sludge and water are returned to the concrete production plant via a pump.


Our Solution:


Two KTZ35.5 pump the recycling water containing cement sludge back to the mixing plant. The pumps are in operation for 8h a day, mostly in on-snore-mode.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.