Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Du är här:

Kieswerk Hess AG, Switzerland

The project:


Pumping off the collecting gravel wash water to the separation system


Executing company:

Kieswerk Hess AG, Laupen, Switzerland


The problem:


The submersible pumps that were previously used transported the gravel wash water to the separation system in a way that interfered with the efficiency of the plant.


Our solution:


Use of type KRS822 submersible wastewater pumps that are tested for continuous operation and that can be controlled using an intake quantity regulator that is independent of rpms.

The result is a more highly efficient plant. The amount of sediment in the basin decreases as a result of the constant movement of water. Pressure and air surges in the pipelines are avoided.

I händelse av nötande och korrosivt nyttjande uppstår större naturligt slitage i vissa komponenter. Med hänsyn till tillämpningen ovan kan slitage främst förekomma i pumphjul, omrörare, sugplatta, axelhylsa, oljering, mekanisk tätning, pumphölje, sil, motorhölje och utloppskoppling. Beroende på arbetsvillkoren kan livslängden för dessa delar variera kraftigt och vara kortare än den lagstadgade garantiperioden.
I det avseendet, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi också skickar till dig via e-post på begäran.