Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Nalazite se ovde:

Oprema za obradu otpadnih voda

Tsurumijevo značajno iskustvo u konceptu dugotrajnom projektovanja proizvoda za transport vode, prošireno je gamom proizvoda za obradu otpadnih voda.


Ovi specijalni i jedinstveni Tsurumi proizvodi mogu se koristiti, ne samo u mehaničkom i biološkom delu pročišćavanja otpadnih voda, nego takođe i u drugim apliakacijama.


Tsurumi je "sve na jednom mestu" za sve vaše potrebe u industriji i komunalnim uređajima za obradu otpadnih voda.Rešetke

Tsurumi rešetke koriste se za uklanjanje krutih čestica u prvom stepenu pročišćavanja otpadnih voda. Tsurumi rešetke su trajno i efikasno rešenje za primarnu finu obradu otpadnih voda i nude se sa nekoliko različitihvelilčina razmaka između štapova za različite veličine krutih čestica.


pumpe sa mešačem

Tsurumijeva serija KRS pumpi sa mešačem je dokazano pouzdano rešenje kad se radi o uklanjanju sedimenta iz taložnika. Obzirom da je izvorno projektovana za teške uslove rada u građevinskom sektoru, KRS se može efikasno nositi sa srednjim i visokim sadržajem peska ili mulja.


Separator mulja

Potapajući separator mulja FSP uključuje ubrizgivač (usisni mehanizam) za delotvornije prikupljanje mulja

Plutajuće nečistoće lako se uklanjaju.


Membranski aeratori

Tsurumi membranski aerator serije TLD konstruisan je za aeraciju otpadne vode u biološkom stepenu prečišćavanja.

Ovi su aeratori takođe pogodni za aeraciju čiste vode u akvakulturi, ribnjacima i akvarijumima. Pokreće ih AC monofazni motor, pa se može koristiti u standardnoj električnoj mreži u domaćinstvima.


Aeratori

Tsurumi aeratori imaju jeftinu i brzu ugradnju, dajući efekt aeracije i miješanja fekalne vode.

Mogu se ugraditi u bilo koji tank i ne zahtevaju kompresor. Tsurumi aeratori imaju jedinstveno zaptivanje vazduhom, koji osigurava da mehanički zaptivač nikada ne dođe u dodir sa tečnošću za vreme rada. Ova inovacija, zajedno sa nekoliko drugih, poboljšava ukupnu pouzdanost proizvoda.


Decanteri

Tsurumi pumpa za prelivanje (dekantiranje) nudi isplativo rešenje, koje može produžiti vek trajanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, tako što uklanja površinsku vodu iz tanka (bazena). Zadržava se plivajuće smeće i uronjeni otpad, smanjujući ukupni.

Grupe proizvoda

vrh