Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

SFQ | 400V / 50Hz

Freistromlaufrad

SQF pumpa je razvijena isključivo za korozivne tečnosti. U svim vlažnim delovima primenjuje se austetični čelik. Ovo je visokospecijalizovana pumpa po pitanju dizajna i materijala

SFQ | 400V / 50Hz
Kurve_U.jpg
ModelBoja na Q/H krivojIzlazni otvorIzlazna snaga (kW)Broj fazao/minMax. visina dizanja (m)Maksimalni kapacitet (l/min)Način startovanjaTežina suve pumpe u kg*Maksimalni prolaz radnog kola (mm)
slobodnostojećavođice za manipulacijuslobodnostojećavođice za manipulaciju
80SFQ21.5 - 80 1,5 3 2850 20,9 645 direktan 36,0 - 6
80SFQ23.7 - 80 3,7 3 2850 24,6 1180 direktan 52,0 - 15
80SFQ27.5 TOS80SFQ27.5 80 7,5 3 2850 34,8 2000 direktan 123,0 112,0 30
80SFQ211 TOS80SFQ211 80 11 3 2850 44,0 1940 Y / D 143,0 132,0 30
Izlazni otvor ø 80mm
Vrsta medijuma Temperatura 0-40°C
Tip tečnosti Agresivne kanalizacije
Pumpa Delovi Radno kolo Radno kolo otvorenog tipa
Zaptivač Dupli mahanički zaptivač
Ležaji Zatvoreni kuglični ležaj
Materijal Radno kolo Nerđajući čelik DIN 1.4408
Kućište Nerđajući čelik DIN 1.4408
Usisna ploča Nerđajući čelik DIN 1.4408
Zaptivač Silikon karbid u uljnom kućištu
Motor Tip, broj polova Indukcioni motor, 2 pola, IP68
Zaštita motora (ugrađena) Termopredkidač
Izolacija Izolacija klase F
Podmazivanje Ulje za turbine (ISO VG32)
Broj faza/Napon 3-faze/400V/50Hz/Direktan start, 3-faze/400V/50Hz/ Y-D start
Materijal Kućište Nerđajući čelik DIN 1.4408
Osovina Nerđajući čelik DIN 1.4401
Kabal Guma, NSSHÖU
Spoj na izlazu JIS 10K prirubnica sa unutrašnjim navojem

Dimenzije (mm):

  • 80SFQ21.5
  • 80SFQ27.5
  • 80SFQ211
  • 80SFQ23.7

W1: minimalni nivo vode u trajnom radu
ModelAA1A2BDD1D2HW1W2
80SFQ21.532916511010922111011148495415
80SFQ23.7359180125154257125132552130500
80SFQ27.5635362180287360180180844190690
80SFQ211635362180287360180180892190710


Obratite pažnju: crevo za pražnjenje, izlazna krivina i postolje pumpe su dodatci i moraju se naručiti odvojeno

Dimenzije-pumpa sa vođicama (mm):

ModelAA1A2A3A5A6DD1D2HH1H2M1M2W1W2
80SFQ21.5----------------
80SFQ23.7----------------
80SFQ27.5550370180310165258360180180875106731600500220720
80SFQ211550370180310165258360180180923111131600500220745
  • 80SFQ21.5
  • 80SFQ23.7
  • 80SFQ27.5
  • 80SFQ211

W1: minimalni nivo vode u trajnom radu
Izlazni otvordT2T3T4T5T6T7T8T9T10T11K1K3K4K5K6B1B2B3
80mm80230195805022025060252832170155154017029023715