Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

C | 400V / 50Hz

Schneiderad

Oštra fiksirana sečiva koriste se u kombinaciji sa karbidnim sečivom ugrađenim u radno kolo. Mehanizam omogućava efikasno seckanje čvrste materije i dugačkih vlakana, sprečavajući začepljenje i obmotavanje oko radnog kola

Kurve_U.jpg Kurve_U.jpg
ModelBoja na Q/H krivojIzlazni otvorIzlazna snaga (kW)Broj fazao/minMax. visina dizanja (m)Maksimalni kapacitet (l/min)Način startovanjaTežina suve pumpe u kg*Maksimalni prolaz radnog kola (mm)
slobodnostojećavođice za manipulacijuslobodnostojećavođice za manipulaciju
50C2.75 TOS50C2.75 50 0,75 3 2850 11,5 335 direktan 24,0 23,0 21
80C21.5 TOS80C21.5 80 1,5 3 2850 13,2 810 direktan 36,0 34,0 37
100C42.2 TOS100C42.2 100 2,2 3 1450 13,5 1100 direktan 70,0 64,0 44
100C43.7 TOS100C43.7 100 3,7 3 1450 16,0 1700 direktan 86,0 80,0 60
100C45.5 TOS100C45.5 100 5,5 3 1450 18,1 2290 direktan 140,0 133,0 40
100C47.5 TOS100C47.5 100 7,5 3 1450 23,0 2500 direktan 159,0 152,0 40
100C411 TOS100C411 100 11 3 1450 26,0 2750 Y / D 184,0 177,0 50
80C22.2-CR TOS80C22.2-CR 80 2,2 3 2850 21,0 750 direktan 70,0 64,0 20x31
80C23.7-CR TOS80C23.7-CR 80 3,7 3 2850 29,0 650 direktan 70,0 64,0 22x31
80C25.5-CR TOS80C25.5-CR 80 5,5 3 2850 32,0 1340 direktan 125,0 117,0 29x23
80C27.5-CR TOS80C27.5-CR 80 7,5 3 2850 38,0 1000 direktan 130,0 122,0 26x23
80C211-CR TOS80C211-CR 80 11 3 2850 47,0 1200 Y / D 160,0 152,0 26x25,5
Izlazni otvor ø 50mm, 80mm,100mm
Vrsta medijuma Tip tečnosti Otpadna voda i tečnosti koje sadrže strane materije
Temperatura 0-40°C
Pumpa Delovi Radno kolo Otvoreno kanalno radno kolo sa mehanizmom za seckanje
Zaptivač Dupli mahanički zaptivač
Ležaji Zatvoreni kuglični ležaj
Materijal Radno kolo Sivi liv GG 20 sa sintetizovanom legurom tungsten karbida, Prohrom sa legurom tungsten karbida
Kućište Sivi liv GG20
Usisna ploča Kovano gvožđe GGG70, Prohrom
Zaptivač Silikon karbid u uljnom kućištu
Motor Broj faza/Napon 3-faze/400V/50Hz/Direktan start, 3-faze/400V/50Hz/ Y-D start
Podmazivanje Ulje za turbine (ISO VG32)
Izolacija Izolacija klase E, Izolacija klase F
Tip, broj polova Indukcioni motor, 2 pola, IP68, Indukcioni 4-polni motor, IP68
Zaštita motora (ugrađena) Termopredkidač
Materijal Kućište Sivi liv GG15, Sivi liv GG20
Osovina Nerđajući čelik DIN 1.4000, Nerđajući čelik DIN 1.4028
Kabal Guma, NSSHÖU
Spoj na izlazu JIS 10K prirubnica sa unutrašnjim navojem
Opcioni dodaci Vođice "TOS" (šine, postolje sa izlaznom krivinom, lanac za spuštanje) / izlazna krivina i nožice za slobodnostojeću izvedbu

Dimenzije (mm):

 • 50C2.75
 • 80C21.5
 • 100C42.2
 • 100C43.7
 • 100C45.5
 • 100C47.5
 • 100C411
 • 80C22.2-CR
 • 80C23.7-CR
 • 80C25.5-CR
 • 80C27.5-CR
 • 80C211-CR

W1: minimalni nivo vode u trajnom radu
ModelAA4BDHW1W2
50C2.75405351196250415145385
80C21.5446392234250536190465
100C42.2594489328324616225570
100C43.7602497333331680235635
100C45.5687582372400824335700
100C47.5687582372400814335720
100C4117106053724311000300840
80C22.2-CR519427289260611180565
80C23.7-CR519427291260613180565
80C25.5-CR615522320345879225745
80C27.5-CR615522320345879225745
80C211-CR615522320345927225770


Obratite pažnju: crevo za pražnjenje, izlazna krivina i postolje pumpe su dodatci i moraju se naručiti odvojeno

Dimenzije-pumpa sa vođicama (mm):

ModelAA5DHH1W1W2
50C2.75368175250459650190430
80C21.5410165250586-240515
100C42.2484165324631790240585
100C43.7490-339690860245645
100C45.56191813848221160305690
100C47.56191813848121155305710
100C4116421814319341265300805
80C22.2-CR435165260640860205595
80C23.7-CR435165260640860205595
80C25.5-CR5301653208771200220745
80C27.5-CR5301653208771200220745
80C211-CR1655303209251250220765
 • 50C2.75
 • 80C21.5
 • 100C42.2
 • 100C43.7
 • 100C45.5
 • 100C47.5
 • 100C411
 • 80C22.2-CR
 • 80C23.7-CR
 • 80C25.5-CR
 • 80C27.5-CR
 • 80C211-CR

W1: minimalni nivo vode u trajnom radu
Izlazni otvordT1T2T3T4T5T6K1K2K3B1
50mm50230185502516020012012010250
80mm80230195603222025017017015290
100mm100230195603222025017017015290