Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Ste tu:

Tunnel Brixlegg, Austria

The Project:


Construction of a 4,200 m long railway tunnel


Executing company:

ARGE H2 Tunnel Brixlegg

Porr Tunnelbau

G. Hinteregger &Söhne

Östu Stettin


The Problem:


Open drainage during the tunnel heading. The ARGE H2 Tunnel Brixlegg is building the 4,200 m long railway tunnel in a construction time of 20 months. In order to keep to this schedule, up to five headings will be worked at the same time. The 2,276 m long exploration gallery, which was completed in 2001, serves in part for supplying the headings. In the course of the work the exploration gallery will be enlarged to serve as a rescue gallery. In addition the creation of a 330 m long access gallery from the centre of Brixlegg is planned. Crosscuts at intervals of 500 m are being constructed.


Our Solution:


Use of submersible pumps of type KTZ32.2, these operating in 24-hour snore mode.

Thanks to their special properties including their internal rotating mechanical seal and upstream shaft protection sleeve with seal, these Tsurumi pumps can be operated in 24-hour snore mode.

V prípade použitia v abrazívnom alebo korozívnom prostredí sa niektoré súčasti prirodzene opotrebujú rýchlejšie. S ohľadom na takúto aplikáciu sa opotrebenie môže týkať hlavne obežného kolesa, miešadla, sacej dosky, puzdra hriadeľa, olejového tesnenia, mechanického tesnenia, krytu čerpadla, sita, krtyu motora a spojky odtoku. V závislosti od pracovných podmienok sa životnosť týchto súčastí môže podstatne líšiť a byť kratšia než zákonná záručná doba.
Preto, prosím, vezmite do úvahy naše všeobecné zmluvné podmienky, ktoré vám na vyžiadanie zašleme poštou.