Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Ste tu:

Rheinische Zusatzversorgungskasse Cologne-Deutz

The Project:


Construction of new administration building for Rheinische Zusatzversorgungskasse, Cologne-Deutz

Executing Company:

Züblin Spezialtiefbau, Duisburg


The Problem:


Surface water collected in the reinforcement system of a foundation, several shafts are filled with water. The spacing between the reinforcement is 40 mm only.


Our Solution:


LSC-4 SP self-priming design. Minor modification to the residue water pump LSC-4 the latter could be operated in self-priming mode. The intake hose is lowered in the shaft through the reinforcement system. When filled, LSC-4 is always self-priming and can also be used in on-snore operation.

V prípade použitia v abrazívnom alebo korozívnom prostredí sa niektoré súčasti prirodzene opotrebujú rýchlejšie. S ohľadom na takúto aplikáciu sa opotrebenie môže týkať hlavne obežného kolesa, miešadla, sacej dosky, puzdra hriadeľa, olejového tesnenia, mechanického tesnenia, krytu čerpadla, sita, krtyu motora a spojky odtoku. V závislosti od pracovných podmienok sa životnosť týchto súčastí môže podstatne líšiť a byť kratšia než zákonná záručná doba.
Preto, prosím, vezmite do úvahy naše všeobecné zmluvné podmienky, ktoré vám na vyžiadanie zašleme poštou.