Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Ste tu:

Reykjavik Opera, Island

The Project:


Construction of new opera house in Reykjavik, Iceland


Executing company:

Company IAV


The problem:


The new opera house is situated directly on the seashore. During works on the foundations and underground garage it was necessary to pump out large volumes of groundwater.


The solution:


Multiple KRS822, each with 22kW power were installed. The KRS822 type can pump large volumes of water at relatively low pressure.

V prípade použitia v abrazívnom alebo korozívnom prostredí sa niektoré súčasti prirodzene opotrebujú rýchlejšie. S ohľadom na takúto aplikáciu sa opotrebenie môže týkať hlavne obežného kolesa, miešadla, sacej dosky, puzdra hriadeľa, olejového tesnenia, mechanického tesnenia, krytu čerpadla, sita, krtyu motora a spojky odtoku. V závislosti od pracovných podmienok sa životnosť týchto súčastí môže podstatne líšiť a byť kratšia než zákonná záručná doba.
Preto, prosím, vezmite do úvahy naše všeobecné zmluvné podmienky, ktoré vám na vyžiadanie zašleme poštou.