Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Ste tu:

On-site training, Vianden, Luxemburg

The Project:


Extension of the pumped storage power station at Vianden by an 11th machine, Lot 1 – Structural installations, Luxemburg


Companies involved:

Ed. Züblin AG, IU Directorate – Tunnel Construction, Stuttgart

Strabag AG, IQ Directorate, Vienna

Jäger Bau GmbH, Schruns


The largest pumpe storage power station in Europe in the township of Vianden in Luxemburg, with a peak capacity at the present time of 1,100 MW, is being extended by a further turbine with a capacity of 200 MW.

The construction work includes the carcasse work for the cavern, as well as the access galleries, shafts, and intake and outlet structures.


The Problem:


Tunnel construction in particular is where pumps are in most cases required to work under especially difficult conditions. This is why the sites have their own workshops, where machinery and equipment can be repaired and maintained. In this situation, simple maintenance of the pumps is an important consideration in ensuring long and trouble-free operation.


The Solution:


Training the workshop personnel, with the aim of enabling them to carry out the maintenance and repair of Tsurumi pumps themselves.

V prípade použitia v abrazívnom alebo korozívnom prostredí sa niektoré súčasti prirodzene opotrebujú rýchlejšie. S ohľadom na takúto aplikáciu sa opotrebenie môže týkať hlavne obežného kolesa, miešadla, sacej dosky, puzdra hriadeľa, olejového tesnenia, mechanického tesnenia, krytu čerpadla, sita, krtyu motora a spojky odtoku. V závislosti od pracovných podmienok sa životnosť týchto súčastí môže podstatne líšiť a byť kratšia než zákonná záručná doba.
Preto, prosím, vezmite do úvahy naše všeobecné zmluvné podmienky, ktoré vám na vyžiadanie zašleme poštou.