Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Ste tu:

Nibelungen Bridge Worms, Germany

The project:


New building of second Rhine Bridge


Executing company:

Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG


The new bridge project, built 36 metres away from the old bridge, is a total of 745 metres in length. The section over the Rheinstrom is 322 metres long.


The problem:


Pumping off the water and concrete mixture created in the course of boring piles that are 900mm in diameter at a depth of up to 50m into the ground for soil stabilization.


Our solution:


Use of a KTZ411 Tsurumi pump for securing the boring piles during the casting phase. The unit is used to pump out the mixture of water and concrete.

V prípade použitia v abrazívnom alebo korozívnom prostredí sa niektoré súčasti prirodzene opotrebujú rýchlejšie. S ohľadom na takúto aplikáciu sa opotrebenie môže týkať hlavne obežného kolesa, miešadla, sacej dosky, puzdra hriadeľa, olejového tesnenia, mechanického tesnenia, krytu čerpadla, sita, krtyu motora a spojky odtoku. V závislosti od pracovných podmienok sa životnosť týchto súčastí môže podstatne líšiť a byť kratšia než zákonná záručná doba.
Preto, prosím, vezmite do úvahy naše všeobecné zmluvné podmienky, ktoré vám na vyžiadanie zašleme poštou.