Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Ste tu:

Gotthard basetunnel, Sedrun

The project:


Railway tunnel Alptransit Gotthard, building lot 360

Executing companies:

Consortium Transco-Sedrun

Batigroup AG Tunnelbau

Frutiger AG

Impresa Pizzarotti & C.S.p.A.


The problem:


Pumping off the water arising during mined tunnel heading. The extraordinary challenge of the 'Sedrun section' with two parallel tunnels each 6.2km long is the penetration of zones of extreme geological difficulties and the supply to the building site through a mine shaft 800m deep.


At the foot of these shafts two parallel tunnels are driven using conventional methods to the north and to the south.

The tunnels are driven through rock of the Tavetscher Massif having little stability with 2000m capping, making the work extremely difficult. In addition, one of the two multi-function stations of the 57km long Gotthatd basetunnel will be constructed within the Sedrun section.


Our solution:


Application of so far 15 Tsurumi submersible waste water pumps for draining.

Pump series used: KTZ, KRS, KTV, LH


View into the shaft
V prípade použitia v abrazívnom alebo korozívnom prostredí sa niektoré súčasti prirodzene opotrebujú rýchlejšie. S ohľadom na takúto aplikáciu sa opotrebenie môže týkať hlavne obežného kolesa, miešadla, sacej dosky, puzdra hriadeľa, olejového tesnenia, mechanického tesnenia, krytu čerpadla, sita, krtyu motora a spojky odtoku. V závislosti od pracovných podmienok sa životnosť týchto súčastí môže podstatne líšiť a byť kratšia než zákonná záručná doba.
Preto, prosím, vezmite do úvahy naše všeobecné zmluvné podmienky, ktoré vám na vyžiadanie zašleme poštou.