Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Ste tu:

Essen Grugapark, Germany

The Project:


New construction of Essen Grugapark, Germany

Executing Company: Hochtief Building

Equipment provided by Streif Baulogistik


The Problem:


The ground water and collected surface water must be pumped off.


Our Solution:


The water is pumped off via a 200m long hose line by a KTZ45.5 which is installed horizontally for space reasons.

Sufficient capacity reserves are available even in case of heavy rainfall.

V prípade použitia v abrazívnom alebo korozívnom prostredí sa niektoré súčasti prirodzene opotrebujú rýchlejšie. S ohľadom na takúto aplikáciu sa opotrebenie môže týkať hlavne obežného kolesa, miešadla, sacej dosky, puzdra hriadeľa, olejového tesnenia, mechanického tesnenia, krytu čerpadla, sita, krtyu motora a spojky odtoku. V závislosti od pracovných podmienok sa životnosť týchto súčastí môže podstatne líšiť a byť kratšia než zákonná záručná doba.
Preto, prosím, vezmite do úvahy naše všeobecné zmluvné podmienky, ktoré vám na vyžiadanie zašleme poštou.