Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Ste tu:

BBC Center Böblingen

The Project:


Water drainage in a 12,000m3 pitFischer Weilheim Construction Company

Dealer Schmittinger Köngen

Companies involved with legal status and location


Task

Ground and rainwater drainage for a 12,000m3-large pit over 17 months. All incoming groundwater and rainwater must be disposed of.


KTZ-series pumps with control units are installed in collector shafts with electrode control – four KTZ 33.7. The shafts have a diameter of only 400 mm, so slim, space-saving pumps are required.


The solution:


The individual shafts are equipped with 16 pumps of the LB series with electrode control type LB 480 with electrode

V prípade použitia v abrazívnom alebo korozívnom prostredí sa niektoré súčasti prirodzene opotrebujú rýchlejšie. S ohľadom na takúto aplikáciu sa opotrebenie môže týkať hlavne obežného kolesa, miešadla, sacej dosky, puzdra hriadeľa, olejového tesnenia, mechanického tesnenia, krytu čerpadla, sita, krtyu motora a spojky odtoku. V závislosti od pracovných podmienok sa životnosť týchto súčastí môže podstatne líšiť a byť kratšia než zákonná záručná doba.
Preto, prosím, vezmite do úvahy naše všeobecné zmluvné podmienky, ktoré vám na vyžiadanie zašleme poštou.