Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Ste tu:

ARGE tunnel Grouft, Luxemburg

The project:


ARGE Tunnel Grouft, Lorenzweiler, Luxemburg


Executing companies:

Wayss & Freytag Ingenieurbau AG,

Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG

Societe de Travaux Galere s.a.

Tralux s.a.r.

Felix Giorgetti s.a.r.


An approximately three km long tunnel is being built north of the city of Luxemburg. It is part of the new section of the "Route du Nord" and consists of two tunnels from which one three-lane and one two-lane tunnel have a gradient of almost 4,5%. The tunnelling work is being performed using conventional construction methods and explosives. The tunnel connects the Heeschdrëfferbierg plateau in the south and the Alzettetal near Lorentzweiler in the north. This will create a section connecting to the important north-south track in Luxemburg.


The problem:


Open drainage during tunnelling and construction in the open with the help of submersible pumps.


Our solution:


Producing a drainage concept. Types used:

KTZ22.2, KTZ32.2, KTZ45.5, KTZ47.5, LH25.5W

V prípade použitia v abrazívnom alebo korozívnom prostredí sa niektoré súčasti prirodzene opotrebujú rýchlejšie. S ohľadom na takúto aplikáciu sa opotrebenie môže týkať hlavne obežného kolesa, miešadla, sacej dosky, puzdra hriadeľa, olejového tesnenia, mechanického tesnenia, krytu čerpadla, sita, krtyu motora a spojky odtoku. V závislosti od pracovných podmienok sa životnosť týchto súčastí môže podstatne líšiť a byť kratšia než zákonná záručná doba.
Preto, prosím, vezmite do úvahy naše všeobecné zmluvné podmienky, ktoré vám na vyžiadanie zašleme poštou.