Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Ste tu:

Bad Wurzach treatment plant, Germany

The Project:

Eintürnen pumping station of the Bad Wurzach treatment plant


Contractor:

Hurter, Leutkirch


Tsurumi support:

Ernst Mutzel (Field Sales Baden-Württemberg)


The Problem:

The pumping station has always had problems with clogging, and the treatment-plant workers sometimes have to clean the pumps several times a week. Pumps from different manufacturers were tested, but with no improvement in the situation.


The Solution:

Use of a type 100C43.7 cutter pump with a tungsten-carbide blade built into the impeller. This pump shifts large quantities of wastewater and shreds fibrous materials using the built-in cutting mechanism. After ten months, there was not a single case of clogging.

V prípade použitia v abrazívnom alebo korozívnom prostredí sa niektoré súčasti prirodzene opotrebujú rýchlejšie. S ohľadom na takúto aplikáciu sa opotrebenie môže týkať hlavne obežného kolesa, miešadla, sacej dosky, puzdra hriadeľa, olejového tesnenia, mechanického tesnenia, krytu čerpadla, sita, krtyu motora a spojky odtoku. V závislosti od pracovných podmienok sa životnosť týchto súčastí môže podstatne líšiť a byť kratšia než zákonná záručná doba.
Preto, prosím, vezmite do úvahy naše všeobecné zmluvné podmienky, ktoré vám na vyžiadanie zašleme poštou.