Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Antwerp Zoo, Belgium

First project:


Aeration of the ditch in the outdoor Siberian tiger enclosure.


Executing companies:

Zoo Antwerp, Belgium

Marine Motors & Pumps (nv)The problem:


The intense algae growth in the ditch in the outdoor Siberian tiger enclosure should be stemmed through aeration.


Our solution:


The first attempt to supply oxygen using a fountain failed because the fountain attracted the tiger's attention with the result that he climbed onto the pump and destroyed the hose. A type 15-TRN submersible aerator now provides a continuous supply of oxygen. The hose for the air supply is out of the tiger's reach.


Second project:


Running a waterfall in the park grounds of the zoo.


Executing company:

Zoo Antwerp, Belgium

Marine Motors & Pumps (nv)


The problem:


Twigs and leaves result in the clogging of standard pumps.


Our solution:


After many problems with pumps from other manufacturers a decision was made to use a 80C21.5 with a built-in cutting mechanism.

Solid material such as twigs and leaves are chopped up and pumped along with the water. This ensures problem-free operation.

V prípade použitia v abrazívnom alebo korozívnom prostredí sa niektoré súčasti prirodzene opotrebujú rýchlejšie. S ohľadom na takúto aplikáciu sa opotrebenie môže týkať hlavne obežného kolesa, miešadla, sacej dosky, puzdra hriadeľa, olejového tesnenia, mechanického tesnenia, krytu čerpadla, sita, krtyu motora a spojky odtoku. V závislosti od pracovných podmienok sa životnosť týchto súčastí môže podstatne líšiť a byť kratšia než zákonná záručná doba.
Preto, prosím, vezmite do úvahy naše všeobecné zmluvné podmienky, ktoré vám na vyžiadanie zašleme poštou.