Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation
Nalazite se ovde:

Jedinstvene karakteristike Tsurumija

A | Tsurumi brtvena kutija - potpuno vodonepropusna

Brtvena se kutija nalazi na dijelu ulaza kabela i sudjeluje u zabrtvljivanju vode. Budući da se vodiči za kabele sastoje od zavinutih žica, voda bi mogla prodrijeti u motor kapilarnim fenomenom kada se plaštevi kabela ili izolacija oštete ili kada se kraj kabla potopi. Konstrukcija je takva da se određeni dio izolacije svakoga vodiča oguli i napuni gumom ili epoksi smolom za potpuno zabrtvljenje.


B | Ugrađena zaštita motora

Smješten izravno iznad navoja motora, preklopni bimetalni uređaj koji se sam resetira istovremeno prekida napon na sva tri fazna namota ako je struja prevelika u jednom, dva, ili sva tri namota, ili ako se namoti previše zagriju.

Tsurumi omogućuje mjerenje otpora navijanja i izolacije s daljega kraja kabela, a da se uopće ne uklanja poklopac s motora u polju.


C | Kuglični ležajevi najveće kvalitete

Zbog visoke kvalitete osovine i kugličnih ležajeva sve pumpe mogu raditi vodoravno kad se potope.


D | Dvostruka mehanička brtva SiC u uljnoj kupki

Sve Tsurumi pumpe raspolažu dvostrukom mehaničkom brtvom za pojačanu izdržljivost:


Dvostruke unutarnje mehaničke brtve svih naših pumpi za otpadnu vodu imaju brtvene prstene od silicijeva karbida, nijedan drugi materijal nema veću tvrdoću. Otpor na kolebanja temperatura i koroziju isto je najbolji mogući.


E | Razdjelnik za ulje

Posebna je lopatica vodilice pričvršćena unutar uljne komore. Rotacijom se motora pumpa ulje. Stoga su čak i pri niskoj razini ulja osigurani lubrikacija i hlađenje mehaničke brtve.


F | Radno kolo

Dostupni su raznoliki tipovi, ovisno o primjeni, tj. otvoreni tip, zatvoreni tip, nezačepljujući tip i vortex tip.